Нийслэлийн налайх дүүрэг
Нийслэлийн налайх дүүрэг
Хөдөлмөрийн хэлтэс
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
 
Даваа 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Мягмар 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Лхагва 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Пүрэв 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Баасан 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Бямба Амарна  
Ням Амарна

Байгууллагын хаяг: Налайх дүүрэг 2-р хороо, Даваажавын гудамж, 23-р байр
Холбоо барих утас: 70233699
Цахим шуудан: nalaikh.hudulmur1@gmail.com
Цахим хуудас: nalaikh.hudulmur.gov.mn
Шилэн данс: энд дарж үзнэ үү

 

Чиг үүрэг үзэх
Бүтэц үзэх
Үзүүлж буй ажил үйлчилгээ үзэх
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар төрөөс явуулж байгаа бодлого, хууль тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд нийгмийн түншлэгч талуудын оролцоог хангах үүрэг бүхий Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг дүүргийн Засаг дарга орлогч Ч.Зоригтоор ахлуулсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй, мөн 11 хүний бүрэлдхүүнтэй дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг тус тус байгуулан ажилласнаар дүүрэгт хөдөлмөрийн харилцааг ханган ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.
Хөдөлмөрийн хэлтэс нь төрөөс явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрүүдийг дүүргийн иргэдэд хүргэх зорилгоор дараах 4 хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Үүнд:

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТСИЙН ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх материал

Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах мэргэжилтэн

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

1

Ажилд зуучлах үйлчилгээ

Цээж зураг, анкет бөглөх

-

 

Т.Амарбаяр

70233699

88001162

101 тоот

2

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, зөвлөгөө мэдээллээр хангах үйлчилгээ

Анкет бөглөх

-

Д.Цэрэндаш

70233699

89580920

101 тоот

3

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Санхүүгийн дэмжлэг

Зорилтот бүлгийн иргэн мөн болохыг баталсан баримт бичиг, тодорхойлолт, Иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт

Малын “А” дансны тодорхойлолт, Санхүүгийн дэмжлэгийг эргэн төлөх төлөвлөгөө, холбогдох бусад материал

30 хоног

Б.Энхбат

70233699

88924813

101 тоот

Шавь сургалт

4

Хувирааа хөдөлмөр эрхлэлгч нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр

Санхүүгийн дэмжлэг

Иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт, өргөдөл, Аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагааны төсөл, холбогдох бусад материал

30 хоног

Г.Билгүн

70233699

88380811

101 тоот

Жижиг зээл олгох арга хэмжээ

Иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт, өргөдөл, Аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагааны төсөл, Санхүүгийн дэмжлэгийг эргэн төлөх төлөвлөгөө, холбогдох бусад материал

60 хоног

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт

Иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт, өргөдөл, холбогдох бусад материал

30 хоног

Борлуулалтын болон ажлын байрны дэмжлэг

Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас олгодог зээл, санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах шийдвэр гарсан зорилтот бүлгийн иргэн байна

60 хоног

Хүүгийн хөнгөлөлт

Иргэний үнэмлэхний хуулбар, Зээлийн дансны хуулга, Зээлийн гэрээ, Хөдөлмөрийн хэлтэс, банк, иргэний хооронд байгуулсан гурвалсан гэрээ, холбогдох бусад материал

14 хоног

Хүнсний ногоо тариалах

Иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт, өргөдөл, холбогдох бусад материал

30 хоног

5

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох ажлын байр хадгалах хөтөлбөр

Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ

Зорилтот бүлгийн иргэн мөн болохыг баталсан баримт бичиг, тодорхойлолт, Иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт, өргөдөл, амжиргаа дэмжих зөвлөлийн шийдвэр, холбогдох бусад материал

30 хоног

П.Мөнхбаяр

70233699

99945497

101 тоот

Үйлдвэр дээрх сургалт

Иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт, өргөдөл, холбогдох бусад материал

14 хоног

Мэргэжлийн сургалт

Урамшуулал

Аж ахуйн нэгж байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, Ажил олгогч, ажилтны хүсэлт, Ажилтны иргэний үнэмлэхний хуулбар, Ажилтан зорилтот бүлгийн иргэн мөн болохыг баталсан баримт бичиг, тодорхойлолт, Хөдөлмөрийн болон бусад гэрээний хуулбар, Ажилтны нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, Ажил олгогчийн хүн амын орлогын болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай болон татвар шимтгэлийн өргүй талаарх Татварын болон Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодохойлолт, Ажилтны цалингийн картны хуулга, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй байгуулсан гэрээ

30 хоног

Цалингийн дэмжлэг

6

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр

Санхүүгийн дэмжлэг

Зорилтот бүлгийн иргэн мөн болохыг баталсан баримт бичиг, тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт, өргөдөл, Аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагааны төсөл, комиссийн шийдвэр холбогдох бусад материал

30 хоног

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт

Зорилтот бүлгийн иргэн мөн болохыг баталсан баримт бичиг, тодорхойлолт, Иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт, өргөдөл, холбогдох бусад материал

14 хоног

Мэргэжлийн сургалт

Ажил олгогчийн урамшуулал

Аж ахуйн нэгж байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, Ажил олгогч, ажилтны хүсэлт, Ажилтны иргэний үнэмлэхний хуулбар, Эмнэлэг хөдөлмөрийн тагадлах комиссийн 12 сараас дээш хугацаанд хүчинтэй шийдвэр, Хөдөлмөрийн болон бусад гэрээний хуулбар, Ажилтны нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, Ажил олгогчийн хүн амын орлогын болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай болон татвар шимтгэлийн өргүй талаарх Татварын болон Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодохойлолт, Ажилтны цалингийн картны хуулга, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй байгуулсан гэрээ

30 хоног

7

Нийтийг хамарсан ажил

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

7 хоног

Б.Энхбат

70233699

88924813

101 тоот