Нийслэлийн налайх дүүрэг
Нийслэлийн налайх дүүрэг
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн танилцуулга
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
 
Даваа 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Мягмар 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Лхагва 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Пүрэв 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Баасан 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Бямба Амарна  
Ням Амарна
Хаяг: 2 дугаар хороо, Т.Дамдины гудамж 
Холбоо барих утас: 70233301, 70233647
Факс:
Цахим хуудас: www.mhg.ub.gov.mn
Шилэн данс: энд дарж үзнэ үү.
Чиг үүрэг үзэх
Бүтэц үзэх
Үзүүлж буй ажил үйлчилгээ үзэх

Эрхэм зорилго

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийг сахиулан, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчинг дэмжиж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналтын чиглэлээр байгууллагын иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ

Үйлчилгээний нэр төрөл

                         Бүрдүүлэх материал

  Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах у/б

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

 

  1

 

 

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнээс гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт

1.иргэний гараар бичсэн өргөдөл

   / товч утга, оршин суугаа газрын хаяг, холбоо барих утас, иргэний үнэмлэхний хуулбар/

     ажлын  5-9 хоног

 шинжилгээтэй

тохиолдолд 14 хоног

Улсын ахлах байцаагч Г.Энхээ

Утас 99068757               өрөө №4

 2. байгууллагын хүсэлт

   / албан бланк дээр бичиг хэргийн стандартын дагуу бичигдсэн албан тоот, холбоо барих утас, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/

 

 

                          Геологи, уул уурхайн хяналтын чиглэлээр байгууллагын иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ

 

2015 оны 03 дугаар сарын 30

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

                         Бүрдүүлэх материал

  Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах у/б

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

 

  1

 

 

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнээс гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт

1.иргэний гараар бичсэн өргөдөл

   / товч утга, оршин суугаа газрын хаяг, холбоо барих утас, иргэний үнэмлэхний хуулбар/

     ажлын  5-9 хоног

 шинжилгээтэй

тохиолдолд 14 хоног

Т.Мөнхсоёл

Утас 88117824               өрөө №2

 2. байгууллагын хүсэлт

   / албан бланк дээр бичиг хэргийн стандартын дагуу бичигдсэн албан тоот, холбоо барих утас, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/

 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглээр байгууллагын иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ

 

2015 оны 03 дугаар сарын 30

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

                         Бүрдүүлэх материал

  Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах у/б

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

 

  1

 

 

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнээс гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт

1.иргэний гараар бичсэн өргөдөл

   / товч утга, оршин суугаа газрын хаяг, холбоо барих утас, иргэний үнэмлэхний хуулбар/

     ажлын  5-9 хоног

 шинжилгээтэй

тохиолдолд 14 хоног

Р.Оюунгэрэл

Утас 99895807               өрөө №1

 2. байгууллагын хүсэлт

   / албан бланк дээр бичиг хэргийн стандартын дагуу бичигдсэн албан тоот, холбоо барих утас, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/

 

Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ

2015 оны 03 дугаар сарын 30

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх материал

Шийдвэхлэх хугацаа

Хариуцах улсын байцаагч

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

Өргөдөл: 1. Иргэний өөрийн бичсэн гар өргөдөл

2. иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. холбоо барих утасны дугаар

4. хаяг тодорхой байх

Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг 5-9 хоног, шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан хугацааг сунгах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч А.Оюунтүлхүүр

Утас 89231823

 2 тоот

 

 

Хүсэлт: Байгууллага нь албан бичгээр хандах бөгөөд байршил, холбоо барих утас, ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар мөн канондсан хувь гм

 

 

 

 

 

Гомдол: утасаар болон бичгээр авна. Утсаар өгсөн тохиолдолд гомдол гаргасан буюу шалгуулах иргэн, ААН, байгууллагын хаяг, байршил, холбоо барих утас,  агуулага тодорхой байх.

 

 

 

 

 

“Хөдөлмөрийн тухай”, “хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” засгийн газрын тогтоол, засаг даргын захирамж бусад хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын дагуу бусад холбогдох баримт бичиг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хяналтаар:  байгууллагын иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ

 

2015 оны 03 дугаар сарын 30

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх материал

Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах улсын байцаагч

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

1

Иргэний өргөдлөөр:

 

1.Өөрийн бичсэн өргөдөл

2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.Холбоо барих утас 1-2 дугаар

4.Шалгуулагчийн хаяг, утсыг тодорхой бичих

Ажлын 5-9 хоногт

ХЧАБХУБ П.Маамуу

Холбогдох утасны дугаар 99830579

өрөөний дугаар 2

2

Байгууллагын хүсэлтээр:

 

1.Албан тоотоор гаргасан хүсэлт

2.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

3.Шалгуулагч этгээдийн хаяг, утсыг тодорхой бичих

Ажлын 5-9 хоногт

 

 

3.

Гомдлын дагуу:

 

1.Иргэний бичсэн гомдол буюу байгууллагын албан тоотоор гаргасан хүсэлтийн дагуу гомдлыг хүлээн авах

2. Утсаар, цахимаар ирсэн гомдлыг шийдвэрлэх

Ажлын 5-9 хоногт

Шаардлагатай тохиолдолд 14 хоногийн дотор шийднэ

 

 

 

 

 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй чиглэлээр иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ

2015 оны 03 дугаар сарын 30

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

                         Бүрдүүлэх материал

  Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах у/б

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

 

  1

 

 

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнээс гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт

1.иргэний гараар бичсэн өргөдөл

   / товч утга, оршин суугаа газрын хаяг, холбоо барих утас, иргэний үнэмлэхний хуулбар/

     ажлын  5-9 хоног

 шинжилгээтэй

тохиолдолд 14 хоног

Р.Лхагвасүрэн

Утас 88744124               өрөө №2

 2. байгууллагын хүсэлт

   / албан бланк дээр бичиг хэргийн стандартын дагуу бичигдсэн албан тоот, холбоо барих утас, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/

 

Мал, амьтан, хорио цээр, чанарын хяналтын чиглэлээр байгууллагын иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ

2015 оны 03 дугаар сарын 30

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

                         Бүрдүүлэх материал

  Шийдвэрлэх хугацаа

Хариуцах у/б

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

 

  1

 

 

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнээс гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт

1.иргэний гараар бичсэн өргөдөл

   / товч утга, оршин суугаа газрын хаяг, холбоо барих утас, иргэний үнэмлэхний хуулбар/

     ажлын  5-9 хоног

 шинжилгээтэй

тохиолдолд 14 хоног

И.Жавхлант

Утас 88203264               өрөө №4

 2. байгууллагын хүсэлт

   / албан бланк дээр бичиг хэргийн стандартын дагуу бичигдсэн албан тоот, холбоо барих утас, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/

 

Эрүүл ахуйн чиглэлээр байгууллагын иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ

2015 оны 03 дугаар сарын 30

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрдүүлэх материал

Шийдвэхлэх хугацаа

Хариуцах улсын байцаагч

Холбогдох утасны дугаар, өрөөний дугаар

 

Өргөдөл гомдол, хүсэлтийн дагуу хяналт шалгалт хийнэ

Байгууллагын хүсэлт, гомдол бичгээр, утсаар ААН гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэй бол гэрчилгээ

Иргэний хүсэлт гомдол бичгээр,иргэний үнэмлэхний хуулбар

Утасны дугаар

Шинжилгээгүй бол 6-9 хоногт

Шинжилгээтэй бол 14 хоног (шаардлагатай бол 30 хоног)

Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Н.Даваахүү

99198075, 89008025

Өрөөний дугаар №2