Нийслэлийн налайх дүүрэг
Нийслэлийн налайх дүүрэг
Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК Налайх дүүргийн газар
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
 
Даваа 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Мягмар 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Лхагва 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Пүрэв 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Баасан 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Бямба Амарна  
Ням Амарна

Хаяг: Налайх дүүрэг 2-р хороо Партизаны 2-р гудамж Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК Налайх дүүргийн газрын байр
Холбоо барих утас: 70232387
Факс:        70232387
Цахим хуудас: http://www.icn.mn
Шилэн данс: 
Чиг үүрэг үзэх
Бүтэц үзэх
Үзүүлж буй ажил үйлчилгээ үзэх
Манай газар нь Налайх төв,  Архуст сум, Эрдэнэ сум, Багахангай дүүргийн 3 салбар болон Радио релейний 3к станцын үйл ажиллагааг тасралтгүй найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

 Мөн Мобиком ХХК-ий нийт 8 сайт хариуцдаг Үүнд Налайх төвийн 1 сайт, орон нутгийн 7 сайтын техник ашиглалт сүлжээний байнгын тасралтгүй ажиллагааг хангаж ашиглалт үйичилгээг хариуцаж ажиллаж байна

Иргэдэд үзүүлдэг ажил үйлчилгээ
ТҮЦ МАШИН буюу Төрийн үйлчилгээний цахим машины сүлжээ, үйл ажиллагааг ханган ажилладаг.
Материаллаг нөөц
Үндсэн сүлжээ, тоног төхөөрөмжүүд:     
·         Шилэн кабель 4132 км, суурилагдсан 64E1, ашиглалтанд 9E1
·         Зай тэжээлийн тоног төхөөрөмжүүд      
·         Аваарын дизель -3, ZXDU 58 шулуутгагч-4, баттерей - 800А/ц   
·         Физик кабелийн байгууламжууд            
·          99 худаг, 12 хуваарилах шүүгээ       
·         3080 гол кабель, ашиглалтанд 3017
·         4200 салбар кабель, ашиглалтанд 1300
·         8349 метр гол сувагчлал, 3299 метр салбар сувагчлал