Иргэдийн эрэлт, хүсэлтийг хүлээн авах нэгжийн ажиллах журам

 

“Нэг цонхны үйлчилгээний менежер”, эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

 

Эршүү

ПҮРЭВ-ОЧИР

 

 

70233617

99151372

Иргэдийн эрэлт хүсэлт хүлээн авах, угтах үйлчилгээний ажилтан

 

Бадамраа

СОЛОНГО

 

 

702322727

99016522

Иргэдийн эрэлт хүсэлт хүлээн авах, угтах үйлчилгээний ажилтан

 

Гансүх

АЮУРЦЭЦЭГ

 

 

70232727

 

Бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч

 

 

 

70233312

 

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн

 

Вова

АРИУНДАРЬ

 

 

70233617

 

Хөдөлмөрийн хэлтсийн мэргэжилтэн

 

 

 

70233617

 

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэргэжилтэн

 

 

Бямбажав

СҮХГЭРЭЛ

 

 

99191963

70233617

 

Өмч, газрын харилцааны албаны мэргэжилтэн

 

 

 

70233627

 

Нийслэлийн Налайх дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөн тусгагдсаны дагуу төрийн үйлчилгээнд өргөдөл, эрэлт хүсэлтийг хүлээж авах нэгжийг бий болгож нэг цэгийн болон угтах үйлчилгээг хэвшүүлэх зорилт тавин төрийн үйлчилгээний хөнгөн шуурхай байдлыг хангуулж, иргэдийн эрэлт хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч барагдуулах зорилгоор “Налайх сонсож байна-70232727” шууд дугаарын утсыг ашиглалтад оруулж,  Засаг даргын Тамгын газраар үйлчлүүлж буй иргэдэд ”Угтах үйлчилгээ” үзүүлэх 2 албан хаагчийн томилон ажиллуулж байна.