Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Аж ахуйн нэгж, иргэний нэр

Хаяг, байршил

Олгосон шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Тусгай зөвшөөрөл хүлээн авсан хүний гарын үсэг, холбоо барих утас

 

 “Дүнхэн уулын буурал улиастай” ХХК-ийн “Resort World Terelj” соёл амралтын газар

6 дугаар хороо Горхи тэрэлжийн цогцолборт газарт

Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамж, № 167

ГД:2018001

 

 

“Бугат голын хишиг” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

7 дугаар хороо Бадралын 10-01 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамж, № 168

ГД:2018002

 

 

“Гурван өтөгт” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

1 дүгээр хороо Уурхайчдын 7-441 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамж, № 169

ГД:2018003

 

 

“Дооны овоо” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

1 дүгээр хороо Уурхайчдын 15-615а тоот

Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамж, № 170

ГД:2018004

 

 

“Нарлаг ухаа” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

2 дугаар хороо Нарлагийн 10-2 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамж, № 171

ГД:2018005

 

  1. 6.

 “Хэрлэн тоонот ням” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

7 дугаар хороо Бадралын 11-01 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/56 дугаар захирамж, № 172

ГД:2018006

 

 

“Харзтай сэрүүн булаг” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

1 дүгээр хороо Уурхайчдын 1-322 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/56 дугаар захирамж, № 173

ГД:2018007

 

 

 “Онгоцтой улаан хад” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

3 дугаар хороо Дэнжийн 16-1а тоот

Засаг даргын 2018 оны А/124 дүгээр захирамж, № 174

ГД:2018008

 

Тусгай зөвшөөрөл аваагүй

 

“Ган гурван эрдэнэ” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

2 дугаар хороо Тайжийн 3-1 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/124 дүгээр захирамж, № 175

ГД:2018009

 

 

 

“Таван эрдэнэ намуун булаг” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

3 хороо Дэнж склад 6-3 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/144 дүгээр захирамж, № 176

ГД:2018010

 

 

 

“Өнөр БСОБ” ХХК-ийн амралтын газар

6 дугаар хороо Мэлхий хад

Засаг даргын 2018 оны А/147 дугаар захирамж, № 177

ГД:2018011

 

 

 

“Нуган мичид” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

3 дугаар хороо Нарангийн 1-426 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/147 дугаар захирамж, № 178

ГД:2018012

 

 

“Ихэрүүд ХХК”-ийн хүнсний дэлгүүр

3 дугаар хороо Замчин 35-244 тоот

Засаг даргын 2018 оны А/147 дугаар захирамж, № 179

ГД:2018013

 

 

С.Мягмарсүрэнгийн хүнсний мухлаг

7 дугаар хороо Өвөршандын 8-1а тоот

Засаг даргын 2018 оны А/179 дүгээр захирамж, № 180

ГД:2018014