Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Аж ахуйн нэгж, иргэний нэр

Хаяг, байршил

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Тусгай зөвшөөрөл хүлээн авсан хүний гарын үсэг, холбоо барих утас

  1. 1.

“Ололт Ялалт” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

4 дүгээр хороо Нисэхийн 31-1

ГД:№00153

Огноо:20180201153

 

“Содном цоодол” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

2 дугаар хороо Нарлаг 14-2

ГД:№00154

Огноо:20180201154

 

“Божү” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

4 дүгээр хороо Алтайн 7-20

ГД:№00155

Огноо:20180215155

  1. 4.

“Киопарис” ХХК-ийн “Очир” мини маркет

1 дүгээр хороо Уурхайчин 2-10

ГД:№00156

Огноо:20180322156

 

“Мөнх ариун ундарга” ХХК-ийн “Сац ресорт” амралтын газар

6 дугаар хороо Арагантын ам

ГД:№00069

Огноо:20180322069

 

 

“Тод тулга” ХХК-хүнсний дэлгүүр

7 дугаар хороо Хийдийн 1-а

ГД:№00157

Огноо:20180413157

 

 

“Морьтны хишиг хадаг” ХХК-хүнсний дэлгүүр

5 дугаар хороо Нисэх хотхон 21

ГД:№00158

Огноо:20180413158

 

 

“Налайх 5 тэнгэр” ХХК-хүнсний дэлгүүр

3 дугаар хороо Замчин 8-55а

ГД:№00159

Огноо:20180413159

 

 

“ТССЧ” ХХК-хүнсний дэлгүүр

1 дүгээр хороо Энгэршанд 1а-5

ГД:№00160

Огноо:20180413160

 

 

“Богба” ХХК-“Болор” зоогийн газар

2 дугаар хороо Дамдины гудамж Жаргалантын 75

ГД:№00070

Огноо:20180413070

 

 

“Энх Нарлаг” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

6 дугаар хороо Ар хөвч

ГД:№00071

Огноо:20180423071

 

 

“Чингисийн өвөр” ХХК-ийн “Чин чандмань” жуулчны бааз

6 дугаар хороо Горхи тэрэлж

ГД:№00072

Огноо:20180523072

 

 

“Төгөлдөр манлай” ХХК-ийн хүнсний дэлгүүр

5 дугаар хороо Городок төв

ГД:№00161

Огноо:20180523161

 

 

“Налайх буман хөрш” Хоршооний хүнсний дэлгүүр

1 дүгээр хороо Уурхайчдын 1а-12 тоот

ГД:№00162

Огноо:20180523162

 

 

“ШЖМЖ” ХХК-ийн “Ургац” хүнсний дэлгүүр

1 дүгээр хороо Уурхайчдын 01б-04 тоот

ГД:№00163

Огноо:20180523163

 

 

“Лүүк монголиа” ХХК-ийн “Тэрэлж лож” аялал жуулчлалын бааз

6 дугаар хороо Онгоцтын ам

ГД:№00073

Огноо:20180523073

 

 

“Алтан тур” ХХК-ийн “Түмэн хаан” ресорт

6 дугаар хороо Сөөнөнгийн ам

ГД:№00074

Огноо:20180523074