Архив
Up

Архив

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэхэд нийтлэг хийж хэрэгжүүлэх ажлын загвар төлөвлөгөө
Налайх дүүргийн хэмжээнд байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг явуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө
 
 
Powered by Phoca Download