Цаг үеийн мэдээ

Татварын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/190 дугаар тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 11 сарын 01-нээс 11 сарын 24-ний өдрүүдэд улсын хэмжээнд татвар төлөгчийн тооллогын ажлыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй: Улсын хэмжээнд татвар төлөгчийн тооллогын ажлыг зохион байгуулж байна.