Зар мэдээ

2015 оны 6-р сарын 25-нд Налайх Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх Төв нь “Нээлттэй хаалга”-ны өдөр зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд Хэрэглэгч таньд шаардлагатай бүх төрлийн мэдээллийг өгөхөөс гадна дараах үйлчилгээ үнэ төлбөргүй хийгдэнэ.

  • Тоолуур шалгах
  • Автомат тавих
  • Оруулгын утас солих
  • ЦЭХ-нйи хангамж сэргээх

 Хэрэглэгч та бүхэн өргөнөөр үйлчлүүлнэ үү.

Налайх ХҮТ