Аж ахуйн тасаг

Аж ахуйн тасаг нь Засаг даргын Тамгын газрын цэвэрлэгээ үйлчилгээ, авто граж, ар талын хангамж үйлчилгээ, техникийн бүрэн бүтэн байдал, цахилгаан дулааны саатал, харуул хамгаалалтын үүргийг гүйцэтгэдэг. Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд хүрч, хэрэгцээ шаардлагыг хангах, тохилог, цэвэр, дулаан, аюулгүй орчин бүрдүүлэх зорилт тавин ажилладаг. Аж ахуйн тасаг нь дарга, нягтлан бодогч 2, нярав, үйлчлэгч 4, өлгүүрчин, жижүүр манаач 4, жолооч 3, слесарьцахилгаанчин, ахмадын сувиллын дарга, манаач гэсэн нийт 18 хүний бүрэлдхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Аж ахуйн тасгийн дарга Б.Баярмагнай