Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Эрх зүйн орчин

  • НЗДТГ дарга Ё. Гэрэлчулуун даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг боловсруулан, НЗДаргын зөвлөлийн 12 сарын 20 өдрийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 01 сарын 02 өдрийн А/01 захирамжаар батлагдсан.
  • ЭАБИ тооцох аргачлал – 8 бүлэг, 1 хавсралттай

   (үйл явцын болон үр дүнгийн үзүүлэлт, шалгуур үзүүлэлтийн зааварчилга)

Дүүргийн нийгмийн хөгжлийн бодлогын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болсон хүн ам зүй, хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, боловсрол, соёл, эрүүл мэнд болон нийгмийн бүлгүүдийн асуудлыг цогц авч, хамт олныг дайчлан нийгмийн ажлын бодлого зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Зураг

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

Ажлын үндсэн чиг үүрэг

Утасны дугаар

 

Б.Эрдэнэцогт

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргыг өөрийн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах

70233442

 

Ж.Аръяабал

Эрүүл мэнд, биеийн тамир хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Эрүүл мэнд, биеийн тамирын асуудлаар төрөөс баримтлах бодлогыг орон нутгийн онцлогт тохируулан тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

70233442

 

М.Энхтөр

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамж, нийгмийн хамгаалал, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамж, нийгмийн хамгаалал, гэр бүлийн асуудлаар төрөөс баримтлах бодлогыг орон нутгийн онцлогт тохируулан тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

70233442

 

Д.Тунгалаг

Хүүхэд залуучууд, төрийн бус байгууллагын асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

Хүүхэд залуучууд, төрийн бус байгууллагын асуудлаар төрөөс баримтлах бодлогыг орон нутгийн онцлогт тохируулан тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

70233442

 

А.Булбул

Боловсрол, соёлын асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол, соёлын асуудлаар төрөөс баримтлах бодлогыг орон нутгийн онцлогт тохируулан тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

70233442