Архив

/2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны байдлаар/

 

Хөмрөгийн дугаар

Хөмрөгийн нэр

Архивт баримт шилжүүлсэн огноо

Хөмрөгийн нэрийн

Хөмрөгийн өөрчлөлт

Байнга хадгалах

Түр хадгалах

70 жил хадгалах

Тэмдэглэл

Өөрчлөлт

Огноо

Баримтын  оны хязгаар

Дансны дугаар

Баримтын тоо

Баримтын оны хязгаар

Бүртгэлийн дугаар

Баримтын тоо

Баримтын  оны хязгаар

Бүртгэлийн дугаар

Баримтын тоо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

2014 он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

2014.04.20

Налайх хотын Ардын Депутатуудын Гүйцэтгэх захиргаа

1962-1997

Үргэлжилж байгаа

2011-2014

3

393

 

2000-2010

 

1

 

 

1658

 

1971-2010

1

242

Байнга хадгалах  1997-2010 оны баримт ТА-т хадгалагдаж байгаа

 

2011-2013

2

2011-2013

2

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

1997 оноос одоог хүртэл

 

2

Дүүргийн ИТХурал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Хүнс барааны захын контор

2000.01.20

Хүнс барааны захын контор

1993-1999

Татан буугдсан

1993-1999

1

5

-

-

-

-

-

-

 

 

4

Цэцэрлэг сургууль, эмнэлгийн хангамж үйлчилгээний төв

2007.02.20

Цэцэрлэг сургууль, эмнэлгийн хангамж үйлчилгээний төв

2005-2006

Татан буугдсан

2005-2006

1

2

2005-2006

1

13

-

-

-

 

 

5

Барилга угсралтын контор

 

2012.10.23

Барилгын монтажын контор

1963-1964.09

 

Татан буугдсан

1963-1998

1

38

-

-

-

-

-

-

 

Яамны харьяа Налайх дахь барилга контор

1964-.09-1969.04

 

ХАА Яамны хөдөө аж ахуйн барилга трестийн налайх дахь барилга монтажийн контор

1969.04-1972.12

 

Барилгын яамны харьяа Налайх дахь барилга монтажийн контор

 

1972.12- 1973.02

 

 

Налайхын барилга контор

1973.02-1977

ТТБ трестийн налаых дахь барилга контор

1977-1978

 

 

ТТҮБ трестийн харьяа налайх дах барилга угсралтын контор

 

1979-1998

6

Налайхын нүүрсний их уурхай

 

 

 

2013.12.01

Түлш эрчим хүчний харьяа хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт налайхын нүүрсний уурхай

1986-1989

 

 

 

 

Татан буугдсан

1986-1995

1

62

-

-

-

1958-1994

1

242

 

Эрчим хүч, уул уурхайн үйлдвэр, геологийн яамны харьяа Налайхын нүүрсний уурхай

 

1989-1991.07

 

 

Налайхын нүүрсний уурхай

1991-1995

7

Уурхайн барилга трест

 

2013.12.01

Түлш эрчим хүчний үйлдвэрийн яамны харьяа Уурхайн барилгын трест

 

 

1977-1989

 

 

Татан буугдсан

1977-2013

1

89

-

-

-

1976-2000

1

64

 

Түлш эрчим, уул уурхайн үйлдвэр, геологийн яамны харьяа уурхайн барилгын трест

 

1989-1994.08

 

 

Түлш эрчим хүчний үйлдвэрийн яамны харьяа уурхайн барилга трест

 

1994,08-1994,11

Баялаг Налайх ХК

1994.11-2003.01

8

Уурхайн барилга трест

Шарын голын өргөтгөл

контор

 

Түлш эрчим, уул уурхайн үйлдвэр, яамны харьяа уурхайн барилгын трестийн шарын голын контор

1978-1989

Татан буугдсан

1978-1989

1

12

 

 

 

-

-

-

 

 

9

Ерөнхийлөгчийн сонгууль /Налайх дүүргийн хэсгийн хороо/

2014.06.22

 

Ерөнхийлөгчийн сонгууль

2009-2013

 

 

 

 

2009-2013

1

73

-

-

-

 

 

10

Орон нутгийн сонгууль

/Хэсгийн хороо/

2014.06.22

Орон нутгийн сонгууль

 

1996-2013

 

 

 

 

2004-2012

1

93

-

-

-

 

 

11

Налайх дүүргийн

 2 дугаар хороо

2014.08.04

Налайх хотын АДХГЗ-ны 3 дугаар Хороо

1955-1992

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

Налайх дүүргийн 2 дугаар Хороо

1992 оноос одоог хүртэл

 

12

Налайх дүүргийн

4 дүгээр  хороо

2014.08.06

Налайх дүүргийн 4 дүгээр Хороо

1992 оноос одоог хүртэл

Үргэлжилж байгаа

1996-2013

1

100

-

-

-

-

-

-

 

 

13

Налайх дүүргийн

5 дугаар  хороо

2014.09.19

Налайх дүүргийн 5 дугаар Хороо

1992 оноос одоог хүртэл

Үргэлжилж байгаа

1997-2013

1

114

-

-

-

-

-

-

 

 

14

Налайх дүүргийн

1 дүгээр хороо

2014.09.19

Налайх хотын Улаан булан

1970-1979

Үргэлжилж байгаа

1996-2013

 

1

127

-

-

-

-

-

-

 

 

Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо

1979 оноос одоог хүртэл

15

Налайх дүүргийн

3 дугаар хороо

2014.09.22

Налайх хотын АДХГЗ-ны 5 дугаар хороо

1979-1992

Үргэлжилж байгаа

1997-2013

1

137

-

-

-

-

-

-

 

 

Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо

1993 оноос одоог хүртэл

16

Налайх дүүргийн 6 дугаар  хороо

2014.09.22

Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо

2001.03

Үргэлжилж байгаа

2000-2013

1

135

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

17

Нийтийн ахуйн үйлчилгээний комбинат

1996.05.24

Нийтийн ахуйн үйлчилгээний комбинат

1988-1991

Татан буугдсан

1988-1991

1

36

-

-

-

1988-1991

1

38

 

 

18

Тогтвортой амьжиргаа-II  төсөл

 

 

 

2012.12.01

Ядуурлыг бууруулах зөвлөл

1992-2002

Татан буугдсан

2011-2012

1

12

2004-2012

1

109

 

 

 

 

 

 

Тогтвортой амьжиргаа-II  төсөл

2011-2012

Татан буугдсан

 

19

Дүүргийн Статитикийн хэлтэс

2014.12.05

Статистикийн тасаг

2003-2004

Үргэлжилж байгаа

1992-2013

1

151

-

-

-

-

-

-

-

 

Статистикийн хэлтэс

2005-2013

 

20

Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

2014.12.05

Налайх хот дахь Гал команд

1979-1988

Үргэлжилж байгаа

1979-2013

1

194

-

-

-

-

-

-

-

 

Налайх хот дахь Гал унтраах анги

1991-2000

 

Налайх дүүрэг дахь Гал унтраах 28 дугаар анги

2001-2004

 

Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

2004-2013

 

21

Дүүргийн Боловсролын хэлтэс

2014.12.05

Налайх хотын Ардын боловсролын хэлтэс

1983-1993

Үргэлжилж байгаа

1983-2013

1

175

-

-

-

-

-

-

-

 

Налайх дүүргийн Сургалт арга зүйн төв

1995-1998

 

Налайх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсрол соёлын төв

2001-2002

 

Налайх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсрол төв

2003-2008

 

Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

2009-2013

 

22

Дүүргийн Татварын хэлтэс

2014.12.05

Налайх дүүргийн татварын хэлтэс

1992-2013

Үргэлжилж байгаа

1992-2013

1

150

 

 

 

 

 

 

 

23

Налайхын Шилний үйлдвэр

2015.02.03

Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн Яамны харьяа Шилний үйлдвэр

1980-1992

Татан буугдсан

1980-1992

1

23

 

 

 

1980-1992

1

11

 

 

24

Налайх хотын Шохойн завод, шохой-цагаан булаг

2015.07.28

Шохойн үйлдвэр

1956-1957 он

Татан буугдсан

1956-1995

1

58

 

 

 

1976-1996

1

36

 

 

Улсын үйлдвэрийн хорооны харьяа шохойн үйлдвэр

1958 он

 

Барилга ба барилгын материалын үйлдвэрийн яамны харьяа шохойн завод

1960 оноос -1977 оны 06 сар

 

Барилга ба барилгын материалын үйлдвэрийн яамны харьяа Социолист хөдөлмөрийн  цагаанбулгийн шохойн завод

1977оны 06 сараа -1985.07 сар

 

Барилга материалын үйлдвэрийг удирдах ерөнхий газрын харьяа цагаанбулгийн шохойн завод

1985 оны 07 сараас -1992 оны 05сар

 

“Шохой цагаан булаг” ББХ /бүрэн бус хариуцлагатай/ компани

1992 оны 05 сараас 1995.12

 

 

2015 он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал

1992-2014

2 дугаар хорооны Иргэдийн нийтийн хурал

1995-2014

Үргэлжилж байгаа

1995-2014

1

34

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал

2001-2014

5 дугаар хорооны Иргэдийн нийтийн хурал

2004-2014

Үргэлжилж байгаа

2004-2014

1

32

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Налайх дүүргийн 4 дүгээр  хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал

1992-2014

4 дүгээр  хорооны Иргэдийн нийтийн хурал

1997-2014

Үргэлжилж байгаа

1997-2014

1

54

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Налайх дүүргийн 1 дүгээр  хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал

1992-2014

1 дүгээр  хорооны Иргэдийн нийтийн хурал

2000-2014

Үргэлжилж байгаа

2000-2014

1

32

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Налайх дүүргийн  дугаар

6 хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал

2001-2014

3 дугаар хорооны Иргэдийн нийтийн хурал

2004-2014

Үргэлжилж байгаа

2004-2014

1

45

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Налайх дүүргийн  дугаар 3 хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал

1992-2014

3 дугаар хорооны Иргэдийн нийтийн хурал

1995-2014

Үргэлжилж байгаа

1995-2014

1

37

 

-

-

-

-

-

-

 

 

2016 он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Налайх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

1991-2014

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

1991-2014

Үргэлжилж байгаа

1991-2014

1

202

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Налайх дүүргийн Биеийн тамир спортын хороо

1969-2014

Биеийн тамир спортын хороо

1969-2014

Үргэлжилж байгаа

1969-2014

1

200

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Налайх дүүргийн

Өмч, газрын харилцааны алба

1999-2014

Өмч, газрын харилцааны алба

2003-2014

Үргэлжилж байгаа

2003-2014

1

117

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Налайх дүүргийн

109 дүгээр бага сургууль

2006-2014

109 дүгээр бага сургууль

2006-2014

Үргэлжилж байгаа

2006-2014

1

82

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Налайх дүүргийн

153 дугаар цэцэрлэг

1990-1998

8 дугаар цэцэрлэг

1990-2014

Үргэлжилж байгаа

1990-2014

1

112

 

 

 

 

 

 

 

2010-2014

153 дугаар цэцэрлэг

36

Налайх дүүргийн Чандмань цогцолбор  сургууль

1990-1998

105 дугаар сургууль

1990-2014

Үргэлжилж байгаа

1990-2014

1

102

 

 

 

 

 

 

 

 

1999-2014

Чандмань цогцолбор сургууль