Файлын сан
Up

Төсөв, санхүү

2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны 2 дугаар улирлын санхүүгийн тайлангууд
2015 ОНЫ УЛС, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭ
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2015 ОНЫ ЭРХ ЗАРЛАГА
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2014 ОНЫ ЭРХ ЗАРЛАГА
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2013 ОНЫ ЭРХ ЗАРЛАГА
Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл
Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
Төрийн жинхэнэ албан хаагч-Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар /шинэ/
3 сарын мэдээ товч танилцуулга
2 сарын мэдээ товч танилцуулга
2015 оны төсвийн төсөл
Төсвийн ангилал шинэчилсэн 2015 оны 7 дугаар тушаал
Налайх дүүргийн 2014 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтцэлийн мэдээ
1 сарын мэдээ товч танилцуулга
 
 
Powered by Phoca Download