Файлын сан
Up

Төсөв, санхүү

1 сарын мэдээ товч танилцуулга
Налайх дүүргийн 2014 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтцэлийн мэдээ
Төсвийн ангилал шинэчилсэн 2015 оны 7 дугаар тушаал
2015 оны төсвийн төсөл
2 сарын мэдээ товч танилцуулга
3 сарын мэдээ товч танилцуулга
Төрийн жинхэнэ албан хаагч-Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар /шинэ/
Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
Орон нутгийн 2016 оны төсвийн төсөл
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2013 ОНЫ ЭРХ ЗАРЛАГА
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2014 ОНЫ ЭРХ ЗАРЛАГА
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2015 ОНЫ ЭРХ ЗАРЛАГА
2015 ОНЫ УЛС, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны 2 дугаар улирлын санхүүгийн тайлангууд
 
 
Powered by Phoca Download