Файлын сан
Up

Дүрэм, журам

Дүүргийн шагналын журам
Дүүргийн албан байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам
Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлт
Ёс зүйн дүрэм
Дүүргийн 2017 оны шилдэг хүүхэд, Хүүхэд гэр бүлд ээлтэй байгууллага
Нийслэлийн шилдэг хүүхэд шалгаруулах журам
Хяналт шнжилгээ журам 2018 он
МЕНЕЖЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ (Төрийн жинхэнэ албан хаагч-Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар)
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ (Илтгэх хуудас)
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар)
ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ (Илтгэх хуудас)
 
 
Powered by Phoca Download