НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
ЗДТГ-ын ёс зүйн зөвлөл

ЗДТГ-ын ёс зүйн зөвлөл

Дарга:                         С.Золзаяа /СТСХ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч/

Нарийн бичиг:            Т.Баяртогтох /ЗХХ-ийн мэргэжилтэн/

Гишүүд:                      Б.Эрдэнэцогт /НХХ-ийн дарга/

Б.Назангүль /ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн/

Г.Болдбаатар /1-р хорооны Нийгмийн ажилтан/

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2013 оны 1-р сарын 22, Мягмар гариг, 13:34