НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
Цэргийн штаб
Дүүргийн цэргийн штаб нь Батлан хамгаалах чиглэлээр хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцлийн үед зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдэд мэргэшил, арга зүйн удирдлага, туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Цэргийн штабын дарга, хурандаа Д.Байгал
Цэргийн штабын Дайчилгаа, тоо бүртгэлийн офицер В.Батболд
Цэргийн штабын Сургалт, төлөвлөлтийн офицер Энхболд
Цэргийн штабын Мэдээлэл, аюулгүй байдлын офицер О.Батсүрэн
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2013 оны 2-р сарын 08, Баасан гариг, 07:06