НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
Захиргаа хуулийн хэлтэс БЗБ

Захиргаа хуулийн хэлтсийн дарга Л.Болормаа
Утас: 70233348
Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Мөнхбаяр
Утас: 70233348
Хүний нөөц, шагнал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн Т.Баяртогтох
Утас: 70233348
Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Ариунхүслэн
Утас: 70233348

Эрх зүйн мэргэжилтэн
Г.Баярмаа

Утас: 70233348

Хороо, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн М.Баатарцогт
Утас: 70233348
"Нэг цонх" -ны менежер бөгөөд иргэдийн эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Пүрэв-Очир
Утас: 70233617
Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Хүслэн
Утас: 70233348
Олон нийт ,мэдээлэл харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Н.Мандуул
Утас: 70233348
Засаг даргын туслах Л.Алтансүх
Утас: 70232204
Архивын мэргэжилтэн Т.Наранцэцэг
Утас: 70235252

Бичээч, оператор Ж.Жавзансүрэн

Утас: 70235252

Иргэдийн эрэлт хүсэлтийг хүлээн авах угтах үйлчилгээний ажилтан Б.Энхмаа

Утас: 70232727

Иргэдийн эрэлт хүсэлтийг хүлээн авах угтах үйлчилгээний ажилтан Б.Солонго

Утас: 70232727

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2014 оны 12-р сарын 16, Мягмар гариг, 01:01