НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
Эрхэм зорилго
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргыг мэргэжлийн өндөр түвшний зөвлөгөө, цаг үеэ олсон хэрэгцээт мэдээллээр хангаж,Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, иргэдэд нээлттэй, хүртээмжтэй, чин шудрага үйлчлэхэд оршино.

Засаг даргын Тамгын газар нь дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, нийгэм эдийн засгийн зорилтыг хангах, Тамгын газрын бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, удирдлагын манлайлалыг дээшлүүлэх, төр засаг, Нийслэлийн удирдлагын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих нутгийн захиргааны удирдлага зохицуулалтаар хангах, боловсон хүчний мэдлэг боловсрол, мэргэшлийг дээшлүүлэх, хэлтэс албад, хамтын ажиллагааг хангах, удирдлагыг хэрэгжүүлэх үндсэн зорилтын хүрээнд иргэдэд төр, нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэх, үйл ажиллагаагаа явуулна.

 

 

 

 

Цаашдын зорилт:
-    Ажлын гүйцэтгэлтэй уялдсан урамшууллын илүү тод дүрэм журмыг дотооддоо боловсруулан хүний нөөцийн дэвшилттэй арга нэвтрүүлснээр ажилтнуудын ажил, үүрэг гүйцэтгэх арга барил, чадварт өөрчлөлт оруулах:
-    Төрийн албаны тусгайлсан сургалт нь ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварын түвшинг дээшлүүлж, төрийн албаны мэргэшсэн байдлыг сайжруулж, гүйцэтгэлийн өндөр түвшинг хангах болно:
-    Боловсон хүчний талаархи шийдвэрийг улам ил тод болгох:
-    Төрийн албыг улс төрөөс ангид байлгахын төлөө ажиллах:
-    Нутгийн удирдлага, нутгийн албыг бэхжүүлэн, төвлөрүүлэх талаар төрийн албан хаагчид болон иргэд олон нийтийн ойлголтыг төлөвшүүлэх:
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2014 оны 10-р сарын 06, Даваа гариг, 08:41