НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн хүрээнд Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил жилийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтын тохижилт, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээтэй холбоотой хаталбөр, төлөвлөгөөг иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээс иргэдийн өмнө хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангуулах бодлого, зохицуулалт хяналтын ажлыг гүйцэтгэхэд оршино.


Хэлтсийн хамт олон

 

 

 

 

 

 

 

 


А.Туяабаатар /Хэлтсийн дарга/ Утас: 70233562

 

 

 

 

 

 

 

Ц.Бадамгарав /Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, уул уурхай, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн/
Утас: 70233562

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Г.Алтанзул /Хөдөө аж ахуй, орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн/ Утас: 70233562

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Д.Эрдэнэцэцэг /Тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн/ Утас: 70233562

 

 

 

 

 


Д.Оюунбилэг /Дэд бүтэц, гэрэлтүүлэг, СӨХ хариуцсан мэргэжилтэн/ Утас: 70233562

 

 

 

 


З.Саранхүү /Худалдаа, хүнс, нийтийн хоол хариуцсан мэргэжилтэн/ Утас: 70233562

 

 

 

 


Б.Назангүль /Байгаль орчин, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн/ Утас: 70233562

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2013 оны 2-р сарын 08, Баасан гариг, 07:07