НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
151 дүгээр цэцэрлэг