НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Хэтийн төлөвлөгөө 2013-2017 он

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭТИЙН (БИЗНЕС) ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

( 2013-2017 он)

 

 

`

АГУУЛГА

ӨМНӨХ ҮГ

I. ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН  МЭДЭГДЭЛ

II. НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

СТРАТЕГИ

III. ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

IV. ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

V.              ӨМЧЛӨЛИЙН БУСАД ЗОРИЛТУУД

VI. УЛСЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, ХӨРӨНГӨ, ӨР ТӨЛБӨРИЙН

ТӨСӨВЛӨСӨН ТАЙЛАН

 

 

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2014 оны 9-р сарын 07, Ням гариг, 12:13
Дэлгэрэнгүй...
 
Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хэлтсүүдийн дүрэм

 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Захиргаа, хуулийн хэлтэс (цаашид хэлтэс гэх)-т төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагчид болон  төрийн үйлчилгээний ажилтнууд ажиллаж Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шийдвэр, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Тамгын газрын дотоод журам, энэхүү дүрмийг удирдлага болгон ажиллана.

1.2. Хэлтэс нь төрийн хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллахын зэрэгцээ Тамгын газрын хүний нөөц, хяналт шалгалт, гадаад харилцаа, архив, бичиг хэргийн асуудал зэрэг дотоод ажил,  хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, иргэд олон нийт, хороод болон нутгийн захиргааны бусад байгууллагуудтай харилцан хамтран ажиллаж тэдний ажлыг удирдан чиглүүлнэ.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2014 оны 9-р сарын 07, Ням гариг, 11:02
Дэлгэрэнгүй...