Зар мэдээ
Зар мэдээ
Зар мэдээ
Зар мэдээ
Зар мэдээ
Зар мэдээ
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Дүүргийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх: "Налайх ахмадын амралт, сувилал" ОНӨААТҮГ-..

Дэлгэрэнгүй
Зар мэдээ
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр: ДХ-18 - ДХ18А хороодын гадна, дулааны шугам солих ажлын ..

Дэлгэрэнгүй
Зар мэдээ
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

7 дугаар хорооны Өвөршандын хэсгийн цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээг өргөтгөх сайжруулах ажил

Дэлгэрэнгүй
Зар мэдээ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр: 1. Замчин хэсгийн Ахмадын соёл, амралтын төвийн барилгын засварын ..

Дэлгэрэнгүй
Зар мэдээ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ

Орон нутгийн хөгжлишйн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжих "Төмөр замын ТЭЗҮ боловсруулах" зөвлөх ..

Дэлгэрэнгүй
Зар мэдээ
“СОЁЛЧ НАЛАЙХ“ АЯНЫ ХҮРЭЭНД НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ДУНД ЗОХИОН ...

“СОЁЛЧ НАЛАЙХ“ АЯНЫ ХҮРЭЭНД НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ Д..

Дэлгэрэнгүй