Хүний нөөцийн ил тод байдал
Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт

Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны...

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧ...

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТА..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
2023 онд дүүрэгт зохион байгуулах болон Тамгын газрын албан хаагч...

2023 онд дүүрэгт зохион байгуулах болон Тамгын газрын албан хаагчдыг сургаж, хөгжүүлэх сургалтын н..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТЭС, ТАС...

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТЭС, ТАСГААС 2022 ОНД ДҮҮРЭГТ ЗОХИОН БАЙГ..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧ...

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТА..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасгаас 2021 о...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасгаас 2021 онд зохион байгуулах болон албан х..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗАРЦУУЛСАН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН СУ...

НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗАРЦУУЛСАН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН СУДАЛГАА

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН АЛБАН ХААГЧДЫН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН АЛБАН ХААГЧДЫН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД АД СУРАЛЦАЖ БАЙГАА АЛБАН ХААГЧИЙН ...

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД АД СУРАЛЦАЖ БАЙГАА АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭ

Дэлгэрэнгүй