Налайх дүүрэг

НИТХ ээлжит бус XVI хуралдааны үеэр дараа 4 асуудлаар тодрууллаа. Үүнд:

1. Дүүргийн үйлдвэр технологийн парк, цэцэрлэг, сургуулиудын хөрөнгө оруулалтын төсвийн талаар,

2. Хот нийтийн аж ахуйн хог хаягдал, эзэнгүй нохой муурын асуудлын зохион байгуулалтын талаар,

3.Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон орон сууцуудын дахин төлөвлөлтийн талаар,

4. "Хэсэгчилсэн төлөвлөгөө"-нд Налайх дүүргийг оруулсан эсэх талаар тодруулж, хариулт авлаа.

Хуваалцах: