Налайх дүүрэг

НОГООН ЗЭЭЛЭНД ХАМРАГДАЖ НҮХЭН ЖОРЛОНГОО ӨӨРЧЛӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

Агаар, хөрс, орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор БОАЖЯ, Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны дэмжлэгтэйгээр

“Хаан банк”

“Хас банк”

“Төрийн банк”-ууд гэр хорооллын бүсэд амьдардаг иргэдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр “НОГООН ЗЭЭЛ” олгож байна.

Зээлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дүүргийн салбар банкнаас холбогдож авна уу.

Нүхэн жорлонгоо өөрчилье.

Хуваалцах: