Налайх дүүрэг

Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ ерөнхий шаардлага”

Стандарт, хэмжилзүйн газрын даргын 2024.05.14-ний С/17 дугаар тушаалаар “Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ ерөнхий шаардлага” шинэчлэн батлагдаж, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн.

Иймд та бүхэн шинэчлэн батлагдсан стандарттай танилцана уу.

(үйлчилгээний талбай 51м2 байсныг 41м2 болгосон)

Хуваалцах: