НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХОРОО

Монгол Улсын Засгийн газар, нийслэл, дүүрэг, хорооны Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ажлаа чиглүүлж, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад хууль, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, ил тод хүргэх, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна.

Тус хороо нь 1928 өрхийн 7216 хүн амтай, 174 гудамж, 1134 хашаатай, 7441 толгой малтай.  Төрийн байгууллага 4, төрийн бус байгууллага 3, ААН 22, ус түгээх байр 10, улсын 2  цэцэрлэгтэй.

Тус хороо нь Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, Засаг дарга, Зохион байгуулагч, Нийгмийн ажилтан, Халамжийн мэргэжилтэн, Улсын бүртгэгч, үйлчлэгч, 3 жижүүр, 9 хэсгийн ахлагч гэсэн орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж, төрийн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна.

Хорооны хилийн цэс

Тус хороо нь урд талаараа 3 дугаар хороотой, хойд талаараа 1 дүгээр хороотой, баруун талаараа 2 дугаар хороо, зүүн талаараа 5 дугаар хороотой хил залгаа оршдог. Тус хороо нь Цементийн үйлдвэрийн төмөр замын төгсгөлөөс төмөр замаа даган баруун тийш Нарангийн хэсэг хүрээд Наран, Өлгий гудамжны дундуур өгсөөд баруун тийш эргэж Наран, Туулын гудамжны дундуур хойш эргэн засмал зам хүртэл, засмал замаа даган хот чиглэн явсаар засмал замын доорхи жалга уруудан, Энгэр шандын урд байрлах гүүр хүрээд, зүүн урагш засмал замаа даган Багануур, Тэрэлжийн замын уулзвар, Бүс нуур, Цементийн үйлдвэрийн төмөр замын төгсгөл хүртэл тус тус хиллэдэг.

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ТОО

1

Хэсгийн тоо

9

2

Гудамжны тоо

174

3

Өрхийн тоо

1928

4

Хүн амын тоо

7216

5

0-18 насны хүүхдийн тоо

2735

6

18-аас дээш насны иргэн

4233

7

Ахмад настан

396

8

Өрх толгойлсон эмэгтэй

364

9

Өрх толгойлсон эрэгтэй

32

10

Бүтэн өнчин хүүхэд

17

11

Хагас өнчин хүүхэд

113

12

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

295

13

Амьжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой өрх

227

14

Тээврийн хэрэгсэл

561

15

Аж ахуйн нэгж байгууллага

18

16

Үйлдвэрлэл явуулж байгаа байгууллага

4

17

Малын тоо

7431

18

Тахиа, шувуу

86

19

Гахай

0