НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НАЙМДУГААР ХОРОО

Эрхэм зорилго:

Нийслэлийн дэд хөтөлбөр нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны бүрэн эрхийн хугацаанд үйл ажиллагаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, нийгэм эдийн засгийн зорилтыг хангах, Төрийн ба Төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

 

Хорооны үндсэн чиг үүрэг:

Монгол улсын хууль тогтоомж, нийслэл, дүүргийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Хорооны хилийн цэс:

Налайх дүүргийн 8 дугаар хороо нь 3 дугаар хорооны Замчны хэсэг рүү явдаг гүүрнээс баруун тийш эргэн төмөр замаа даган шинэ засмал зам дагуух овоо хүртэл, зүүн тийш ЭМН-рүү өгсдөг засмал зам дагуу, уруудаад амбулатороос Онцгой байдал хүртэлх засмал замаас дотогш.

Байршил:

Налайх дүүрэг 2 дугаар хороо 84-р байр

Холбоо барих утасны дугаар: 7023-2388

1. Засаг дарга Д.Чинбат - 99143980

2. Зохион байгуулагч П.Ууганцэцэг - 90247055

3. Нийгмийн ажилтан Д.Одгэрэл - 99124863

4. Хэсгийн ахлагч Э.Уугантуяа - 99875090

5. Хэсгийн ахлагч Г.Навчинсолонго - 89727376

6. Хэсгийн ахлагч Р.Ариунгэрэл - 92012030

7. Хэсгийн ахлагч С.Баттогтох - 

8. Хэсгийн ахлагч Б.Сэргэлэн - 94749396

9. Хэсгийн ахлагч Ц.Эрдэмболор - 86863431

10. Манаач Ч.Батсайхан - 89602032

11. Манаач Х.Энхбат - 99852706

12.Манаач Б.Энхцэцэг - 88941641

13. Үйлчлэгч Т.Даваасүрэн - 86778885

14. ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн Г.Сарангэрэл - 80481881

15. Хороо хариуцсан улсын бүртгэгч А.Ергүль - 80990857

16. Иргэний танхим, хөгжлийн зөвлөл хариуцсан ажилтан Э.Ганзориг - 80991669

17. Хэсгийн байцаагч Ө.Доржнамжим - 85657980