Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг 2020 он...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг 2020 онд сургаж, хөгжүүлэх төлөвлөгөөний..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг ханга..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Засаг Даргын Тамгын газрын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор су...

Налайх дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газрын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллу..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын сул орон тооны зар /20...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын сул орон тооны зар

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг 2020онд ажиллах нөхцөл ...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг 2020онд ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг 2020онд сургаж хөгжүүлэ...

Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг 2020онд сургаж хөгжүүлэх төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Хүний нөөцийн ил тод байдал