Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТЭС, ТАС...

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТЭС, ТАСГААС 2022 ОНД ДҮҮРЭГТ ЗОХИОН БАЙГ..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧ...

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТА..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасгаас 2021 о...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасгаас 2021 онд зохион байгуулах болон албан х..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗАРЦУУЛСАН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН СУ...

НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗАРЦУУЛСАН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН СУДАЛГАА

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН АЛБАН ХААГЧДЫН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН АЛБАН ХААГЧДЫН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД АД СУРАЛЦАЖ БАЙГАА АЛБАН ХААГЧИЙН ...

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД АД СУРАЛЦАЖ БАЙГАА АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ...

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг 2020 он...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг 2020 онд сургаж, хөгжүүлэх төлөвлөгөөний..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах...

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг ханга..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Засаг Даргын Тамгын газрын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор су...

Налайх дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газрын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллу..

Дэлгэрэнгүй