Хүний нөөцийн ил тод байдал
Гүйцэтгэлийн үнэлгээг мэдээлэх хуудас 2023

Гүйцэтгэлийн үнэлгээг мэдээлэх хуудас 2023

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
ЗГХЭГ-ын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаал Аргачлал-загвар-батлах-...

ЗГХЭГ-ын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаал Аргачлал-загвар-батлах-тухай

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний 2023 оны биелэлт

Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний 2023 оны биелэлт

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөөний ...

Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт

Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны...

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2023 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧ...

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТА..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
2023 онд дүүрэгт зохион байгуулах болон Тамгын газрын албан хаагч...

2023 онд дүүрэгт зохион байгуулах болон Тамгын газрын албан хаагчдыг сургаж, хөгжүүлэх сургалтын н..

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн ил тод байдал
НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТЭС, ТАС...

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТЭС, ТАСГААС 2022 ОНД ДҮҮРЭГТ ЗОХИОН БАЙГ..

Дэлгэрэнгүй