Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газруудад тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгосон бүртгэл

Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газруудад согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон бүртгэл

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШААРДАХГҮЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ААН-ИЙН ЖАГСААЛТ

Хувцас захиалга, засварын үйлчилгээ ерөнхий шаардлага

Ус ашиглах зөвшөөрөл, ус ашиглах гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материал

Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ БАТЛАМЖ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх батламж хүсэхэд бүрдүүлэх материал

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх барим бичиг

ТАМХИНЫ СТАНДАРТ МNS6609;2016

ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДААНЫ ГАЗАР, ТҮҮНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ MNS5021;1;2019