НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЭНГИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ 2023.12.26

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ, АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРУУДЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО, ЦАЛИНГИЙН ШАТЛАЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЕ ШАТ, ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА, ТАРИФ

ТАМХИ ХУДАЛДАХ БОЛОН СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ҮНДСЭН ДЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ХХҮХ бүрдүүлэх материал

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ

74 ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДСЫГ ЦАХИМААР АВАХ ЗААВАР