НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХОЁРДУГААР ХОРОО

Эрхэм зорилго:

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг чандлан сахиж ажиллах, Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчноо сайжруулах, Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилладаг.

Хорооны үндсэн чиг үүрэг :

Хүнд суртал, чирэгдэл, хээл хахуулгүй, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай иргэдийн эрх ашигт нийцүүлэн хүргэх.

Хүн амын мэдээлэл:

 1132 өрхийн 4016 хүн амтай

Хорооны хилийн цэс:

Тус хороо нь дүүргийн 1, 3, 7, 8-р хороотой хиллэдэг бөгөөд 485238м2 талбай газар нутагтай.

Байршил:

Налайх дүүрэг Даваажавын гудамж Хас банкны эсрэг талд 23-31-р байрны дунд.

Холбоо барих утасны дугаар: 70232656

1. ИНХ-ын дарга   Д.Эрдэнэцэцэг - 99288596

2. Засаг дарга Ч.Идэрбат - 99066515

3. Зохион байгуулагч Д.Хулан - 88017364

4. Нийгмийн ажилтан Т.Арнагүл - 88851511

5. Улсын бүртгэгч Б.Бэрцэцэг - 88524455

6. Халамжийн мэргэжилтэн Ж.Оюундарь - 88682234

7. Иргэний танхимын ажилтан Э.Эрдэнэзаяа - 88674014

8. 1-р хэсгийн ахлагч Н.Халиун - 88120037

9. 2-р хэсгийн ахлагч Ч.Баасанхүү - 92091900

10. 3-р хэсгийн ахлагч Г.Тунгалаг - 88124415

11. 4-р хэсгийн ахлагч Ч.Отгончимэг - 86556658

12. 5-р хэсгийн ахлагч Ш.Бямба - 99868697

13. Үйлчлэгч Н.Мөнхтуул - 89228762

14. Манаач Т.Сүрэнгэрэл - 96553636, 89531353

15. Манаач Х.Хунжарк - 86870766

16. Манаач Х.Цогзолмаа - 88616563