НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 5 ДУГААР ХОРОО

Тус хороо нь 1970 оноос Түшээт хан аймгийн дархан Чин Вангийн хошууны Дархан ноёны энэ хөндийд Монгол-Оросын цэргийн нисэх хүчний ангид байрлаж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн тэр үеэс тус хорооны үндсэн суурь нь тавигдсан юм.

Нийслэлийн Засаг даргын 1990 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн 83 тоот тогтоолоор Налайх дүүргийн 10 дугаар хороо, 1993 оны 02 дугаар сард “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийг батлагдан гарснаар Нийслэлийн Налайх дүүргийн 5 дугаар хороо болон зохион байгуулагдсан.

Газар нутгийн байршил: Хороо газар нутгийн хувьд дэд бүтэц сайтай Туул гол, Уу булан, шохой, Харзтай, Аржанчивлангийн оршин суугчдыг хамруулсан 17298 га газар нутагтай ба дүүргээс 13 км алслагдсан. Хороо нь Туул голын шон номер 14, Улаан Уул 1627, Дөрвөлжин уул 1671, 4, Хар уул 1662,0, Цагаан толгой 1591,0, Нисэхийн торны баруун тал, Бүс нуур, УБ-Багануур, УБ-Тэрэлж замын уулзвар, Тэрэлж явдаг замаа даган Туул голын гүүр хүрээд Туул голын үндсэн голдирлоо даган өгсөөд Туул голын шон номер 14 хүрч хиллэнэ.

Хүн ам, малын тоо: 

1990 онд хороо анх байгуулахдаа 470 өрхийн 1600 гаруй хүн амтай байсан бол 2019 оны 05 дугаар сарын байдлаар Нисэх хотхон, Гандан уул, Гандан ам, Аржанчивлан, Харзтай, Шохой, Уу булангийн оршин суугчдыг хамарсан 961 өрхийн 3156 хүн амтай. Малтай өрх 155, түүх соёл, ашигт малтмал, эртний түүхийн ач холбогдолтой Аржанчивлангийн хэсэгт байрлах “Хөх түрэг”-ийн хөшөө, Нисэх хотхоны “Сөнөөгч онгоцны хөшөө”, байгалийн үзэсгэлэнт газар нутаг, ардын дууны “Гандан уул”, “Гандан ам”, “Зуун модны элс”, “Гялаан мөс” зэрэг дурсгалын газрууд, ашигт малтмалын ордуудтай.

Хорооны удирдлага:

Тус хорооны тулгын чулууг тавьж, төр захиргааны албыг нэр төртэй хааж 1990-1992 онд анхны Засаг дарга Ж.Аюушрагчаа, 1992-1995 онд О.Нямсүрэн, 1995-1998 онд А.Ганхуяг, 1998-2001 онд С.Цэгмид, 2001-2004 онд Б.Мягмарсүрэн, 2004-2008 он, 2010-2012 онд Ц.Энхбаяр, 2008-2009 онд Л.Мөнхцэцэг, 2012-2016 онд Г.Талстболор, 2016 оноос одоог хүртэл Д.Мөнхбаяр нар ажиллаж байна. Мөн Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар Л.Лувсан, Ч.Жамбажав, Б.Цэвээнсүрэн, Д.Энхтуул, Н.Хүрэлнямсүрэн, Л.Цэцгээ нар сонгогдон ажиллаж байна.

Зохион байгуулалт:

Тус хороо нь Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга Л.Цэцгээ, тэргүүлэгч Г.Намжилмаа, Л.Хөдөөсайхан, Р.Михаев, Д.Энхтуул, Засаг дарга Д.Мөнхбаяр, зохион байгуулагч Б.Урангоо, хөгжлийн нийгмийн ажилтан В.Энхцэцэг, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Зоригмаа, улсын бүртгэгч н.Дулмаа, үйлчлэгч С.Амаржаргал, 1-р хэсгийн ахлагч Д.Алтанцэцэг, 2-р хэсгийн ахлагч Д.Басанжаа, 3-р хэсгийн ахлагч Ц.Цэрэнханд, 4-р хэсгийн ахлагч Э.Мөнгөнтуяа, 5-р хэсгийн ахлагч Б.Түвшинбаяр, хэсгийн байцаагч ахмад П.Оюунболд, хорооны цагдаа Б.Амаржаргал, олон нийтийн байцаагч Д.Даваатулга нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Албан хаагчийн  овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

 1.  

Д.Мөнхбаяр

Засаг дарга

88601033

 1.  

Б.Урангоо

Зохион байгуулагч

89824186

 1.  

В.Энхцэцэг

Нийгмийн ажилтан

99012614

 1.  

С.Амаржаргал

Үйлчлэгч

88142129

 1.  

Т.Гансүх

Жижүүр

89254160

 1.  

Б.Мурат

Жижүүр

88207565

 1.  

Ц.Баттөр

Жижүүр

91196742

 1.  

Д.Алтанцэцэг

Хэсгийн ахлагч

89187170

 1.  

Д.Басанжаа

Хэсгийн ахлагч

96010615

 1.  

Ц.Цэрэнханд

Хэсгийн ахлагч

91252235

 1.  

Э.Мөнгөнтуяа

Хэсгийн ахлагч

88460826

 1.  

Б.Түвшинбаяр

Хэсгийн ахлагч

91616355