НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ГУРАВДУГААР ХОРОО

Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо нь 1951 онд Их уурхай байгуулагдснаар Жамбалжав даргатай хороо хорин нэртэйгээр байгуулагдсан бөгөөд 1992 онд Монгол улсын Засаг  захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн холбогдох заалтыг  үндэслэн 3-р хороо нэртэйгээр шинэчлэн зохион байгуулснаас өдгөөг хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна.

Анх 1951 онд нийт 250 өрхийн 1000 гаруй хүн амтай, нэг  хүнсний дэлгүүр, 1 их  уурхай, 1 цэцэрлэгтэй байсан бол өнөөгийн байдлаар 1487 өрхийн  5541 хүн амтай, 62 аж ахуй нэгж,  хорооны нэг цэгийн байртай (үүнд: хороо, өрхийн эмнэлэг, хорооны цагдаа, иргэдийн нийтийн хурал), 109 дүгээр дунд сургууль, 152, 23 дугаар цэцэрлэг бүхий төрийн байгууллагууд  үйл ажиллагаа явуулж байна.

Эрхэм зорилго:

Иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, мэдээ мэдээллээр хангаж, санал бодлыг нь сонсох, Иргэдийн сурч, хөдөлмөрлөх орчинг бүрдүүлэхэд оршино.

Хорооны үндсэн чиг үүрэг:

Иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай ил тод нээлтэй хүргэж, дээд газрын тогтоол шийдвэрийг сурталчилан, хэрэгжүүлж ажиллана.

Хорооны хилийн цэс:

Налайх дүүрэг 3-р хороо урд хэсгээрээ Төв аймгийн Сэргэлэн сум, баруун талаараа 2, 8-р хороо, хойд талаараа 4 дүгээр хороо, зүүн талаараа 5 дугаар хороотой хиллэдэг.

Байршил:

Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээний байр нь 3 дугаар хороо Дэнж  хэсэгт байрладаг.Урд талд 109 дүгээр дунд сургууль, хойд талд 152 дугаар цэцэрлэг байрдаг.

Холбоо барих утасны дугаар:  7023-2187

 хорооны НЭГ ЦЭГИЙН байр

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 3 ДУГААР ХОРОО

Овог нэр

Албан тушаал

Холбогдох утас

 1.  

Б.Энхцэцэг

Иргэдийн нийтийн хурлын дарга

70232187

 1.  

Б.Гантуул

Хорооны Засаг дарга

70232187

 1.  

Б.Мөнхгэрэл

Зохион байгуулагч

70232187

 1.  

Ө.Катира

Нийгмийн ажилтан

70232187

 1.  

Ю.Мягмарлхам

Хорооны Улсын бүртгэгч

70232187

 1.  

-

Хорооны Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70232187

 1.  

Ш.Одончимэг

Үйлчлэгч

70232187

 1.  

М.Уатта

Галч манаач

70232187

 1.  

Л.Цэвэгжав

Галч манаач

70232187

 1.  

Т.Цээлээхүү

Галч манаач

70232187

 1.  

Д.Мөнхчулуун

Галч манаач

70232187

 1.  

Н.Болор

1-р хэсгийн ахлагч

70232187

 1.  

 

2-р хэсгийн ахлагч

70232187

 1.  

Б.Энхцацрал

3-р хэсгийн ахлагч

70232187

 1.  

Б.Энхтуул

4-р хэсгийн ахлагч

70232187

 1.  

Ж.Энхсайхан

5-р хэсгийн ахлагч

70232187

 1.  

Э.Ундармаа

6-р хэсгийн ахлагч

70232187

 1.  

А.Эрдэнэчимэг

7-р хэсгийн ахлагч

70232187

 1.  

А.Даваасүрэн

“Ачлал Налайх” Өрхийн эмнэлэгийн дарга

70232187

 1.  

Хэсгийн байцаагч

С.Гүрбазар

70232187

 1.  

Олон нийтийн цагдаа

Б.Хулан

70232187