НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ГУРАВДУГААР ХОРОО

Эрхэм  зорилго:

Иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, мэдээ мэдээллээр хангаж, санал бодлыг нь сонсох, Иргэдийн сурч, хөдөлмөрлөх орчинг бүрдүүлэхэд оршино.

Хорооны үндсэн чиг үүрэг:

Иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай ил тод нээлтэй хүргэж, Дээд газрын тогтоол шийдвэрийг сурталчилан хэрэгжүүлж ажиллана.

Хүн ам, өрхийн мэдээлэл: 

5656 хүн ам, 1422 өрх

Хорооны хилийн цэс:

Налайх дүүрэг 3-р хороо урд хэсгээрээ Төв аймгийн Сэргэлэн сум, баруун талаараа 2, 8-р хороо, хойд талаараа 4 дүгээр хороо, зүүн талаараа 5 дугаар хороотой хиллэдэг.

Байршил:

Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээний байр нь 3 дугаар хороо Дэнж склад хэсэгт байрладаг.

Холбоо барих утасны дугаар:  7023-2187

1 Засаг дарга Б.Гантуул-99159187

2. Зохион байгуулагч Б.Мөнхгэрэл-92033323

3. Нийгмийн ажилтан Ө.Катира-88051026

4. 1 дүгээр хэсгийн ахлагч И.Эрдэнэчимэг-89967846 99967846

5. 2 дугаар хэсгийн ахлагч П.Цэндсүрэн-88600912

6. 3 дугаар хэсгийн ахлагч Н.Болор-88263500

7. 4 дүгээр хэсгийн ахлагч Б.Энхтуул-89705260

8. 5 дугаар хэсгийн ахлагч Б.Цацрал-88151786

9. 6 дугаар хэсгийн ахлагч Д.Цогзолмаа-99565621

10. 7 дугаар хэсгийн ахлагч А.Эрдэнэчимэг-80622069

11. Үйлчлэгч Б.Алтанцэцэг-88932508

12. Галч манаач М.Уатта-99730362

13. Галч манаач Т.Цээлээхүү-99233567

14. Галч манаач Г.Баатарчулуун-88669780                                                                                                                   

15. Галч манаач Д.Жаргалсайхан-96204720