Бодлогын бичиг баримт
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН Ч...

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Бодлогын бичиг баримт
Барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулуах, ангилах, тээвэрлэх, д...

Барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулуах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашигла..

Дэлгэрэнгүй
Бодлогын бичиг баримт