АЖ АХУЙН ТАСАГ

Засаг даргын Тамгын газрын цэвэрлэгээ үйлчилгээ, эд хөрөнгөнд хяналт тавих, авто гражболон техникийн бүрэн бүтэн байдал, төрийн ажилтан, албан хаагчдын ар талын хангамж үйлчилгээ, хэрэглээний цэвэр бохир ус, цахилгаан, дулааны саатал зэрэгт анхаарал тавих, харуул хамгаалалтын үүргийг гүйцэтгэж үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд хүрч, тохилог, цэвэр дулаан, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх зорилт тавин ажилладаг.