НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХОРОО

Эрхэм зорилго:

Иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, мэдээ мэдээллээр хангаж, санал бодлыг нь сонсох, Иргэдийн сурч, хөдөлмөрлөх орчинг бүрдүүлэхэд оршино.

Хорооны үндсэн чиг үүрэг нь:

Иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай ил тод нээлтэй хүргэж, Дээд газрын тогтоол шийдвэрийг сурталчилан хэрэгжүүлж ажиллана.

Хүн амын мэдээлэл:

Нийт 6227 хүн ам, 1521 өрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хорооны хилийн цэс:

Налайх дүүрэг 1-р хороо урд хэсгээрээ 2-р хороотой, баруун талаараа 7-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, хойд талаараа Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, 20-р хороо, 6-р хороотой ,зүүн талаараа 4-р хороо, 5-р хороотой хиллэдэг.

Байршил:

1-р хороо Баянзүрхийн 5-р гудамжны баруун тал

Холбоо барих дугаар: 7023-2431  

1. Засаг дарга  П.Сашка-88666083

2. Нийгмийн ажилтан Л.Алтанцэцэг - 89464619

3. Үйлчлэгч Т.Бадамгарав -88547372

4. Галч манаач С.Цогтгэрэл –88684552

5. Галч манаач Т.Төмөрчөдөр -80878087

6. Галч манаач П.Ганболд -88857019

7. Галч манаач Ж.Дашхүү -88625321

8. 1-р хэсгийн ахлагч Б.Оюунбаяр -90071263

9. 2-р хэсгийн ахлагч В.Байгалмаа -88160353

10. 3-р хэсгийн ахлагч Ц.Авирмэд- 88129590

11. 4-р хэсгийн ахлагч Б.Марал-эрдэнэ -96009908

12. 5-р хэсгийн ахлагч Ч.Отгонханд- 89686895

13. 6-р хэсгийн ахлагч Х.Эрдэнэчимэг- 89206595

14. 7-р хэсгийн ахлагч С.Буяндэлгэр- 80882360