Өргөдөл гомдлын мэдээ
Налайх дүүргийн хэмжээнд 2022 оны эхний хагас жилд ирсэн өргөдөл,...

Налайх дүүргийн хэмжээнд 2022 оны эхний хагас жилд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ,...

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Налайх дүүргийн хэмжээнд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар ирсэн өр...

Налайх дүүргийн хэмжээнд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2021 оны эхний хагас жилийн тайлан/

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2021 оны эхний хагас жилийн тайлан/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2021 оны 1 дүгээр сар/

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2021 оны 1 дүгээр сар/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2020 оны жилийн эцэс/

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2020 оны жилийн эцэс/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2020 оны 3 дугаар улирал/

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2020 оны 3 дугаар улирал/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2020 оны хагас жил/

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2020 оны хагас жил/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ