Өргөдөл гомдлын мэдээ
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙ...

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /2023.01.01-2024.03.26/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГА БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗ...

ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГА БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭН...

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛ..

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Налайх дүүргийн хэмжээнд 2023 оны 3-р улиралд ирсэн өргөдөл, гомд...

Налайх дүүргийн хэмжээнд 2023 оны 3-р улиралд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Налайх дүүргийн хэмжээнд 2023 оны 2-р улиралд ирсэн өргөдөл, гомд...

Налайх дүүргийн хэмжээнд 2023 оны 2-р улиралд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Налайх дүүргийн хэмжээнд 2023 оны нэгдүгээ улиралд ирсэн өргөдөл,...

Налайх дүүргийн хэмжээнд 2023 оны нэгдүгээ улиралд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2023 оны 02 дугаар сар/

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2023 оны 02 дугаар сар/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2023 оны 01 дүгээр сар/

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2023 оны 01 дүгээр сар/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙ...

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /2022.01.02-2022.12.25/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2022 оны 10 дугаар сар/

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2022 оны 10 дугаар сар/

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Налайх дүүргийн хэмжээнд 2022 оны гуравдугаар улиралд ирсэн өргөд...

Налайх дүүргийн хэмжээнд 2022 оны гуравдугаар улиралд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл гомдлын мэдээ
Налайх дүүргийн хэмжээнд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн та...

Налайх дүүргийн хэмжээнд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй