Налайх дүүргийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 2022 он

Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2023 оны 4 дүгээр сар