"Залуучуудын хөгжил" хөтөлбөрийн төслийн иргэдэд танилцуулж санал авсан тухай тайлан

"ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ" ХӨТӨЛБӨР