Налайх дүүрэг

"НАСНЫ ХИШИГ" ТЭТГЭМЖИД ШИНЭЭР ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Та 1956.07.16-ны өдрөөс 1957.02.04-ний өдрийн хооронд төрсөн 65 нас хүрсэн ахмад настан 2022 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор EHALAMJ.MN халамжийн нэгдсэн системд бүртгүүлж, "Насны хишиг" тэтгэмжид хамрагдах хүсэлтээ цахимаар гаргана уу.

Цахимаар хүсэлт гаргах боломжгүй тохиолдолд харьяа хорооныхоо халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж, хүсэлт гаргах боломжтой.

Халамжийн нэгдсэн систем:

https://ehalamj.mn/

Халамжийн нэгдсэн системд бүртгүүлэх заавар:

https://www.youtube.com/watch?v=uZScw2f0Uus

Халамжийн нэгдсэн системд гар утаснаас бүртгүүлэх заавар:

https://www.youtube.com/watch?v=ZZA9UKBV7AI&t=11s

“Халамжийн нэгдсэн систем”-д банкны данс тохируулах, хүсэлт гаргах заавар:

https://www.youtube.com/watch?v=TefKjHld3N8

Хуваалцах: