Налайх дүүрэг

ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ХУРИМТЛАЛЫГ МӨНГӨН ХЭЛБЭРЭЭР АВАХ ХҮСЭЛТ

Хүүхдийн мөнгөн хуримтлалыг мөнгөн хэлбэрээр авах хүсэлтэй иргэд дараах зааврын дагуу Ehalamj болон ebarimt-аар нэвтэрч хүсэлтээ илгээнэ.

 

 

Хуваалцах: