Налайх дүүрэг

Иргэдийн төсөв 2023

Налайх дүүргийн төсвийн тухай мэдээллийг иргэдэд ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байдлаар хүргэхээр "Иргэдийн төсөв-2023" эмхэтгэлийг та бүхэнд бэлтгэн хүргэж байна. Тус эмхэтгэлээс 2023 оны дүүргийн төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар мэдээллийг хороо тус бүрээр авах боломжтойгоос гадна нэмэлтээр төсвийн тухай ерөнхий ойлголтыг авах болно.

Хуваалцах: