Налайх дүүрэг

ДҮҮРГИЙН ХҮЛЭМЖИЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ НУНСАН ХОТЫН ҮЙЛДВЭРҮҮДТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ТУРШЛАГА СУДАЛЖ БАЙНА

Дүүргийн тариаланч, хүлэмжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэдийн төлөөлөл Т.Батсүхийн гэр бүлийн хамт Солонгос улсын Нунсан хотын хөдөө аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэрүүд, газар тариалан эрхлэгч нартай танилцаж, туршлага судалж байна.

Цаашид Налайх дүүрэгтээ хоёр хотын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, аж ахуй эрхлэгч нарыг хөгжүүлэх, мэргэшсэн ажилтан бэлтгэхэд анхаарч ажиллахаар боллоо.

Хуваалцах: