Налайх дүүрэг

УГААРЫН ХИЙН ХОРДЛОГООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ АРГА ӨРХ БҮРЭЭР ОРОН ЗААВАР ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээг дүүргийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Экологийн цагдаагийн алба, Онцгой байдлын хэлтэс, Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс, 8 хороод болон Таван толгой түлш ХХК-ний Налайх дүүрэг дэх Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн албан хаагч нар хамтран дүүргийн өрх бүрээр орон аюулгүй байдлыг шалган, заавар зөвлөгөө өгч ажиллахаар үүрэг чиглэл өглөө.

Хуваалцах: