Налайх дүүрэг

ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ АСАЛТЫН БАЙДАЛ 98 ХУВЬТАЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийт 6700 гэрэлтүүлгээс 6596 нь хэвийн ажиллагаатай буюу гэрэлтүүлэг асалтын байдал 98,4%-тай ажиллаж байна.

Үлдсэн 1,6% буюу 104 гэрэлтүүлгийг засварлаж байна. Тодруулбал: 1-р хороонд 15 гэрэлтүүлэг, 3-р хорооны Наран, 7-р хорооны Бадрал, Өлгий хэсгийн нийт 89 гэрэлтүүлгийг засварлаж байна.

Гэрэлтүүлэг асалтын цагийн хуваарь орой 17:50 минутаас асаж, өглөө 07:30 минутад унтарч байна.

Хуваалцах: