Налайх дүүрэг

1 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ЭНГЭР ШАНДЫН 4 ДҮГЭЭР ГУДАМЖИЙГ “НОГООН ГУДАМЖ"БОЛГОЛОО

Ногоон бүс болгох төслийн хүрээнд дүүргийн 1 дүгээр хорооны Энгэр шандын 4 дүгээр гудамжийг “Ногоон гудамж"болголоо.

Дата камер лүүк” ХХК-тай хамтран 15 гэрлийн шон дээр сүлжээний кабел татах, хайрцаг байрлуулах, цахилгааныг холбож , “ColorVu” брэндийн шөнийн өнгөт 7 камерыг суурилуулах хөрөнгийг нөөц хөрөнгөөс шийдвэрлэн Налайх Шуурхай удирдлага, хяналт мэдээллийн төвийн нэгдсэн серверт холбож Цагдаагийн байгууллагын хяналтад хүлээн авч байна.

 

Хуваалцах: