Налайх дүүрэг

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт”-ийн талаар дүүргийн хороодын хэсгийн ахлагчид болон ажилтан, албан хаагчдад сургалт орлоо.

Сургалтаар Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх журмыг таниулах яриа хийж, заавар, зөвлөгөө өглөө.

Хуваалцах: