Налайх дүүрэг

05 САРЫН 28-НЫ ШУУРХАЙД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН

ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ

ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 1:

”Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг сайтар хангах.

Баярын үйл ажиллагаанд бүх байгууллага идэвхтэй оролцох

• Хороод өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ баярын арга хэмжээ зохион байгуулах.

• Иргэд, олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулах.

• Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайтар хангах.

• Авто машины зогсоолуудыг нээлттэй байлгах.

• Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд хяналт тавих.

• Эцэг, эхчүүд хүүхдүүдээ гэнэтийн осол эндэгдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хүргэх. /НХХ, ТНҮХ, Хороод, ГБХЗХХ, Соёлын ордон, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,  Замын цагдаагийн тасаг, НИЙТ БАЙГУУЛЛАГА/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 2:

Иргэдэд төрийн ямар төрлийн үйлчилгээ хэрэгтэй байгаа талаархи дэлгэрэнгүй судалгааг хороо тус бүрээр гарган НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлэх /ТЗУХ/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 3:

Дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчилгээ, стандартыг сайжруулах, хүнд суртлыг арилгах, ажлын хариуцлага, ёс зүйд анхаарч, иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээг сайжруулах, бодитой үр дүн гаргаж ажиллах, анхан шатны өрхийн эмнэлгээс эхлээд бүх шатанд анхаарч ажиллах. / Эрүүл мэндийн төв, Хороодын Засаг дарга нар/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 4:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд өөрсдийн эзэмшлийн 50 метр хүртлэх талбайн тохижилтын ажлуудыг хийлгэх. /ТНҮХ, хорооны Засаг дарга нар/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 5:

Ногоон бүс дэх хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан мэргэжлийн байгууллагуудын хамтарсан үзлэг шалгалтыг зохион байгуулах, хүүхдүүдийг тээвэрлэх, хоол хүнсний болон гал түймрийн аюулгүй байдалд онцгой анхаарч урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах /Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс,  Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 6:

Дүүргийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, гэрээний хариуцлагыг шат шатанд өндөржүүлэх, дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах. /Худалдан авах ажиллагааны алба, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 7:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” 150 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, байгууллагууд Улсын үзлэгийн бэлтгэлийг сайтар хангах. /Нийт байгууллагууд/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 8:

Хороодын Засаг дарга нар хорооны нутаг дэвсгэрээр тойрч, хүүхдийн тоглоомын талбай, орчны аюулгүй байдлыг шалгах, хяналт тавьж ажиллах /Хороодын Засаг дарга нар/ 

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 9:

Монгол Улсын Засгийн газрын 62-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд бүх шатны Засаг дарга нарт дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1. Засгийн газрын 62-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж иргэн, хуулийн этгээдэд агаарын бохирдлоос эрүүл мэндээ хамгаалах, дулааны алдагдлыг бууруулах, дулаан хангамжийн байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх, сайжруулсан хатуу түлшийг хэрэглээг дэмжих талаар олон нийтэд чиглэсэн сургалт явуулах, сурталчилгаа хийх, зөвлөмж хүргэх.

2. Гэр хорооллын айл өрхийн түүхий нүүрсний нөөцийн судалгааг гаргах.

3. Гэр хороололд оршин суугаа албан хаагчдыг дулааны улиралд сайжруулсан хатуу түлш худалдан авах нөхцлөөр хангах;.

4. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг дулааны улиралд сайжруулсан хатуу түлш худалдан авах, нөөцлөхийг уриалах. /Хороодын Засаг дарга нар/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 10:

НИТХ-ын 2019 оны 24/17 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/322 дугаар захирамж шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах. /Газрын алба/

1. Газрын зөрчил арилгах ажлын үр дүнд чөлөөлсөн газруудад зураг төсөл боловсруулан баталж, тохижилт, зам талбайг байгуулан газар ашиглалтыг сайжруулахад анхаарч ажиллах /Хот төлөвлөлтийн хэлтэс, ТНҮХ, Газрын алба/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 11:

Байгууллагууд ойр орчныхоо авто замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт, эрчмийг сайжруулах, авто зогсоолыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой, үр дүн хүрэхүйц ажил зохион байгуулах /нийт байгууллага/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 12:

Төрийн байгууллагууд ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулж, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, ажлын цаг ашиглалтад төлөвлөгөө гарган онцгойлон анхаарах, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хэрэгжүүлж, бичиг баримтын эргэх холбоог сайжруулах, хариутай бичгийн хариуг хугацаанд нь түргэн шуурхай хүргэдэг байх, байгууллагууд ажилтан, албан хаагчдад байгууллагын үйлчилгээний соёл, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, мэргэжлийн чиг ур чадварыг дээшлүүлэх /нийт байгууллага/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 13:

Авто зам ашигласны төлбөр хураалтыг эрчимжүүлж, хуульд заагдсан хугацаа /зургадугаар сарын 1-ны дотор/ нийслэлд бүртгэлтэй бүх тээврийн хэрэгслийг татварт бүрэн хамруулж, замын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг хангаж ажиллах /Татварын хэлтэс/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 14:

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээг тогтмолжуулах, 05 сарын 31-ний өдөр бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах, хороод аж ахуйн нэгж, иргэдийг идэвхтэй оролцуулах /нийт байгууллага/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 15:

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын систем “ERP” программын Цаг бүртгэлийн системд цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийг холбох. /Цаг ашиглалтад хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 16:

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг “ERP” программын Өргөдөл гомдлын дэд цэс “Уулзалт” цэсэд бүртгэлжүүлж ажиллах. Нийт байгууллагууд

 

 

2019 оны 05 сарын 28-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын биелэлтийг e-mail хаягаар 06 сарын 06-ны өдрийн дотор хүргүүлэхийг мэдэгдэж байна. 

АНХААРУУЛГА: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг товч бичих, хугацаа хоцроосон тохиолдолд биелэлт ирүүлээгүйд тооцох болно.

E-mail хаяг: odontuya@nad.ub.gov.mn 

Утас: 91989008

 

Хуваалцах: