Налайх дүүрэг

12 сарын 03-ны шуурхайд өгсөн үүрэг даалгавар

2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 03-НЫ ӨДРИЙН

ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ

ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 1:

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг хийх, ажилтан, албан хаагчдаа эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах /Боловсролын хэлтэс, сургууль, цэцэрлэгүүд/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 2:

Түлээ, нүүрсний хөнгөлөлтийн санхүүжилтийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх, олгох ажлыг шуурхай зохион байгуулах /ХХҮХ/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 3:

5 дугаар хорооны 103 дугаар сургуулийн хүүхдийн автобусыг яаралтай ашиглалтад оруулж, алсын хүүхдүүдийг тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулах /Боловсролын хэлтэс, 103 дугаар сургуулийн захирал/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 4:

Ханиад томуу болон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, вакцинжуулах, хүүхдийн эмнэлэг уртасгасан цагаар ажиллах, орны тоог нэмэгдүүлэх ажлуудыг зохион байгуулах. / Эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд /

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 5:

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд орчныхоо 50 метр хүртлэх талбайн цасыг цэвэрлүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах, халтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх /хорооны Засаг дарга нар, нийт байгууллагын удирдлагууд/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 6:

Мал тооллогын ажлыг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж ажиллах /ажлын хэсэг/

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 7:

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар албан даалгаврын биелэлтийг 12 дугаар сарын 09-ний дотор ТЗУХ-т ирүүлэх

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 8:

Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн жилийн эцсийн биелэлтийг хугацаанд нь бүрэн гаргаж ТЗУХ-т ирүүлэх

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 9:

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийн биелэлтийг 2019.12.09 -ний өдөр ТЗУХ-т ирүүлэх (Нийт байгууллага)

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 10:

Гадаад хамтын ажиллагааны тайланг 2019.12.09-ний өдрийн дотор ТЗУХ-т ирүүлэх. (Нийт байгууллага)

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 11:

Дүүргийн орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой байгууллага болон орон нутгийн төсөвт

13 байгууллага  2019 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2019 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор ТЗУХ-т ирүүлэх

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 12:

Нийт байгууллага 2019 оны үйл ажиллагааны тайлангаа 2019 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх

 

 

 

2019 оны 12 сарын 03-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын биелэлтийг e-mail хаягаар 12 сарын 12-ны өдрийн дотор хүргүүлэхийг мэдэгдэж байна. 

АНХААРУУЛГА: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг товч бичих, хугацаа хоцроосон тохиолдолд биелэлт ирүүлээгүйд тооцох болно.

E-mail хаяг: odontuya@nad.ub.gov.mn 

Утас: 91989008

 

 

Хуваалцах: